Av. Alara NAÇAR

1993 yılında doğan Alara Naçar, 2012 yılında Avusturya Lisesi’nden, 2017 yılında da İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Tam burslu okuduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenimi sırasında Almanya’da Erasmus programına katıldı, sosyal sorumluluk kulübünde gönüllü çalışmalarda bulundu, Avrupa Genç Hukukçular Derneği (ELSA) bünyesinde aktif rol aldı, ELSA İstanbul Yönetim Kurulu’nda yer aldı, çeşitli hukuk bürolarında yaz stajları yaptı.

Lisans öğreniminin ardından fikri mülkiyet alanında yoğun olarak çalışan ve uluslararası bağlantıları olan bir hukuk bürosunda avukatlık stajını tamamlamasını takiben Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) bir sene boyunca Pan-European Seal Staj Programı kapsamında Operasyon Departmanı (Operations Department) bünyesinde çalışma fırsatı buldu, Avrupa Birliği markalarının yayıma itirazlarını inceleyerek nispi ret nedenleri kapsamında karar taslaklarını hazırladı.

WIPO, TÜRKPATENT ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Fikri Mülkiyet Hukuku İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı’nda tez aşamasında olan Alara Naçar, aynı zamanda IPR Gezgini isimli fikri mülkiyet bloğunun yazarları arasındadır. 2018 yılında avukatlık ruhsatını almış, 2019 yılında marka vekili olmaya hak kazanmış olup Alıca Novus bünyesinde ağırlıklı olarak fikri mülkiyet hukukuyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda avukat ve marka vekili olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

İyi derecede İngilizce ve Almanca, orta seviyede İspanyolca bilmektedir.  

Kadromuz

Av. Türkay ALICA


Kurucu Ortak

Av. Fethi MERDİVAN


Kurucu Ortak

Av. Bülent ÖNDER


Kurucu Ortak

Levent YAVUZ


Danışman

Av. Banu Eylül YALÇIN


Avukat / Marka vekili