Hakkımızda

ALICA NOVUS HUKUK BÜROSU olarak temel yaklaşımımız, danışmanlık hizmetleri ile yol gösterici olmak; etkin hukuki güvence sağlamak ve böylelikle hukuki anlaşmazlıkların ortaya çıkma olasılığını en aza indirgemek; buna rağmen hukuki anlaşmazlık söz konusu olur ise müvekkillerimizin haklarını yetkin bir şekilde savunmaktır.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında, özellikle fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki patent, marka, telif hakları, tasarım, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları, alan adları; ticaret hukuku, medya hukuku, bilişim hukuku, rekabet hukuku, idare hukuku alanları ağırlıklı olmak üzere sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmeler gelişen koşullara uyarlanması, mütalaalar hazırlanması hizmetleri verilmektedir. 

Avukatlık hizmetleri kapsamında ise bütüncül bir yaklaşımla; ihtarname düzenlenmesi, delil tespiti, ihtiyati tedbir talepleri, uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları dahil olmak üzere dava açılmadan çözüme bağlanması, gerekmesi halinde dava hazırlığı, davaların ilk derece, istinaf ve yüksek mahkemeler nezdinde takibi ve sonuçlandırılması gibi hizmetler verilmektedir.