Levent YAVUZ

1956 yılında doğan Levent YAVUZ, 1978 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1979 yılında Ankara Hakim Adayı olarak mesleki kariyerine başlayan Yavuz sırasıyla Konya Ereğli Hakim Yrd. , Kahramanmaraş Hakimliği; Eruh Hakimliği, Dicle Hakimliği; Yargıtay Tetkik Hakimliği, Ankara Hakimliği, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimliği ve Yargıtay 11.Hukuk (Ticaret) Dairesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 2019 yılında emekli olan Yavuz, hukuk danışmanı ve eğitici olarak mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda eğitim etkinliğine katılan Yavuz’un, Çevre Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Eski Eserler Hukuku, Tüketicinin Korunması ve Fikri Mülkiyet Hukuku konularında çok sayıda makalesi, tebliği ve sunumu bulunmakta; bunun yanı sıra ortak yazar olarak yer aldığı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu" adlı iki ciltlik bir şerh çalışması ve yine ortak yazar olarak yer aldığı Sınai Mülkiyet Kanunu adlı çalışması mevcuttur. Yavuz, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Eğitimler: 

 • The Bell Educational Trust Language School,  Norwich England (1990-1991)

 • International Colleagues School of (Legal) English, Norwich England (1991)

 • Norwich City College, the Fellowship of Legal Executives     “European Community Law and Practice Norwich (Certificate of Study)" (1990-1991)

 • T.C. ile Avrupa Birliği arasında imzalanan “Fikri Mülkiyet Haklarının Türkiye’de Etkin Korunması Projesi " kapsamında Avrupa ülkelerindeki Üniversite ve Enstitüler ile ulusal, uluslararası ve Avrupa Birliği Kurum ve kuruluşlarda Kursiyer Hakim (2002-2003)

 • A.Ü. Hukuk Fakültesi FİSAUM

 • Queen Mary Intellectual Property Research Institute –University of London,

 • Postgraduate Programme Intellectual Property – Eidgenössische Technische Hochschule Zurich

 • Magister Lvcentinvs – University of Alicante,

 • Politecnico di Milano – University of Milano,

 • European Patent Office (EPO) , Munich,

 • World Intellectual Property Organisation (WIPO), Geneve,

 • European Union Intellectual Property Office (EUIPO) , Alicante,

 • German Federal Patent Court, Munich

 • Customs Investigation Service (Zollfahndungsdienst).

 • T.M.C. Asser Instituut, Administration of Justice ( Training Course)

Kitaplar:

 • "Fikir ve Sanat Esenleri Kanun Yorumu", 2 Cilt (3048 sayfa) Levent YAVUZ / Türkay ALICA /  Fethi MERDİVAN, Birlikte Yazar Olarak, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı 2013; 2. Baskı, 2014; Tıpkı Basım 2016.
 • Sınai Mülkiyet Kanunu, Seçkin Yayıncılık, 2018 Ankara (Yasemin Şahinler Baykara, Levent  Yavuz, Türkay Alıca

Makaleler:

 • İngiltere Birleşik Krallığı Yargı Sistemi, Mahkemeler Ve Yargı Görevlileri, Yargıtay Dergisi Temmuz 1995 Sayı:3
 • Avrupa Birliği ve Türkiye'de Tüketici Sözleşmelerindeki Adil Olmayan Sözleşme Şartları,  Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995/2
 • Tüketicinin Aldatıcı Reklamlardan Korunması,  Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995/2
 • Birleşik Krallık 1987 Tarihli Tüketicinin Korunması Yasası’nın Kısa Açıklaması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1992/2
 • Tüketicinin Korunması Bakımından İmalatçının Sorumluluğu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993/2
 • Çevre Açısından Sulak Alanların Önemi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995/1
 • İmalatçının Ayıplı Üründen Doğan Sorumluluğu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995/4
 • Biyoteknolojik Buluşlar, Ankara Barosu, FMR Dergisi:4
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketicinin Korunması,   Yargıtay Dergisi Ocak-Nisan 1997 Sayı: 1-2 (Çeviri)
 • Eser Sahibinin Eserini Kamuya Sunma Hakkı, Yargıtay Dergisi Ocak-Nisan 2007 Sayı: 1-2
 • Marka Hukukuna İlişkin Yargıtay Uygulamasındaki Son Gelişmeler, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012 Yetkin Yayınları, Ankara 2013
 • Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıkları, Yargıtay Dergisi Temmuz 1993 Sayı:3
 • Elektronik Ortamda Umuma Arz Edilen Eserlerde Sayısal Haklar Yönetimi, Yargıtay Dergisi Ocak-Nisan 2008 Sayı: 1-2
 • Tüketici Kredileri, Yargıtay Dergisi Ocak- Nisan 1996 Sayı: 1-2
 • Türk Fikir Ve Sanat Eserleri Hukukunda Sinema Eseri Ve Eser Sahipliği, Terazi Aylık Hukuk Dergisi Şubat 2013 Yıl :8 Sayı:78

Sunumlar:

 • Recent Decisions Of Turkish Court Of Cassation Concerning Trademark Law

 • Eser Kavramı, Eser Türleri Ve Eser Sahipliği,FİSAUM.

 • Türk Hukukunda Sinema Eserleri Ve Eser Sahipliği

 • Cinema and Authorship

 • Yargıtay Kararları Işığında Eser Kavramı, Eser Türleri ve Eser Sahipliği

 • Haksız Rekabet ve Yargıtay Kararları

 • Judicial Perspective of Enforcement of IPR in Turkey

Kadromuz